GIF87aw,HtHHHtHHHttHttHHHttttHHtHttHtttHttHtHttHttߜHtߜߜ߿ߜߜߜiW\n-7-202311 .0.2245 g.fiRg( !x=(8b兗G6r!ܹa> @ѮnƼiԽ99ܳ[ kװW v/aذ*@~Fݯ=`vXւ |1``i7}|^u] }؇wh]W|E\M|[-AdAHc{)g4tY%]i$ale#pa[[y'` al9ؕ90X)!@\WYg՜X&E ^F>z[Q b  i :^Yg4P:w+& *NZtՑ/ڎ- 既ӢqQ햖}e w*j-n-}c; oג˕ޫv;0UjⅪrR|~ ) W[0n ٵU~W2_1V\2 為Lc|0}_;t-0 ǜoE˼4/{ *g "tBy@+?+W ' }ϴڙRn&RÚVo? \Ԛv[fǙ݄gc9@8:n>bY!]2⠈r9RgObS0IirBME(aˠmtU=l ӲHq 1H P\p**Zr.2eH2hL6N9J:Q('`eG_Qa^Kh?Ҏ7NLXDJC;&LI$fn3 #" +b `AlrD2e A(KF9BQɑ< H ЀfC %H@ځ%/4Jp ,b# a @3Ud @B2SMZrf6`T.RhzISP;Qh\iWշ6+0Qc7o1m6ws$UC4{ @ W}L$ 6䷁`(p- L7ThYH!zՁ4L}| ikhh'} Xv(s$W:+r?Tkgׄ]il-؈P}QN|8yQt刞zAh,xvbyӈzt1Lj>Va@Q{1MhunW)jWwhbv'pvAel4vfT%ed9b9!dvyIp(6ĨyfQs|.xYG% g  P,R)"& lVDn/ɓcVk[%7YoH/Gm3Qfz@S)fn5X-Ph_yfa$himFYkYvyxz|ٗe9Yi~9I4 *Wf_J+KI`YITEifjz4:yH""L$KuJrLwKJJANJ¤ JtI"mu9LQ]S7QE\!PޙZ#"4\QyRw6P%Qr%aR BTi\UWTZ ZuT.1Z>><ةFoA@x9)@uWfpdXo5FZeZB_e2-V䆠 LE) WYTYU׉`MeJYV ,iN[,&L1޹]\̒p P%P]g[sep^?#=_=TB5[Ðq[,+)4Qr*H^)+iPJ  i`SN^S̑8a+_W[x^(M4~eH١-vz'@^Ƭ:Zzؚںڭ7EʚZ*7s[S$[51{ښ1PJ07es4' {k:_Z=MٴMģmas.ƉsTNB$b/fgY&4˦:gG9R|EW)R9%v\bR0N3b4%F%S_ b *5kaZYVJRՠXU!Ǒ5:Z,W.yV`;W::. ttB'je5rUT;#˝A{5XV)Y[kRweo{tۯݙV0]s}WE+E0ѻSEe8#[YG^rmR{h0mۯ:y'aQV]_,V8 /-j4.ݫY G*jۿg<\| `Ե[ A ϫ$!Ul&,+L !5*k$"U1@>ÄFI([P &Qb&eR\+u,Rđ W.|>L\<Si0AXŵgeJLq ջp0-8:VzkNgշkVj\%AuǮ+'A>pO[XSZIhuq$օ+q17 մ. ̥S'R fQFBtfJz;a܌꛹C J@gw*#;'G