GIF87aw,HtHHHtHHHttHHHHttttHHtHttHttHtHttHttHttHߜHtߜ߿ߜߜߜCipaiW\n-7212-10 2011..2357 g.fiRW <( !x=($6՚`י!xmUYr|0ۄ6Fw"U-P=XO^ގZx#"yU aA9%T|D8UzOh>]B42y2d@$uaqxFi"VgYc ^uBIfb}'|3WTMz( umQFɣomAzy^njUФ !訧j鉀MրKNVS݊hAŨ R}TZ @JYx@K.*UVccf覫+ki[۲ԯ1:o\sj쾯2\hvTp&ıZ5d#v%-t+,o8﵀Fgh{h_i-Ϻk޼vg1tp&Iv,jBl;kuKsWmR5rgw5CIWA-gfީR޹:fyxɮ9[|xgκzUg^~}cm9Ǝ7HW9p**߂3=+lV>6t=iNM<уi`<[ВcO[iցƒcw2]BHYSb Mj1l(;0dC]:t7[n9a>`0 gH"S gÄ<k?qa5!h嫚Vrh]{ͥ*n$\rT ȑ1>(}Q] wǏ{PxǛQ,sAu$'IJF̤&7Nz (GIRR9*WV%gIZ̥.w^r(z/ԸsPrURg02$Ҿ?K%-PjfЌg(9҄U'@+Y 6·D6)\P2fP }f?N|Ӛ} ΠBW4PgiSC:iP% ]J!Pt>Y x5y>Khጺ@;U)lc,1C-$WЩĪ9W]f=ҪֶpkL6&J+T]/DE{eW^2ؖL&9Sk@0feG)gƬD6 LH&/X:LACsFI=rO04[j ڲ-* L"Pҵ1Q0 Q͖Q* Б0l[}b5x~lJ{1ݻ@L"H.r,&;ɣLL*[XβSD3c.Jf/HH}#zWJX7aH)b}x:UIɒC8 \$֪T޲Y%.aFn%Hakqץꕜ/kF@6C6q(nap[=Y2u=A& MrXdoЎMj[ζn{'9CGfTz<r{&\95L-7Hgnז^J-zJhь 9y>I(4C0>kv$*I,n*շ\-iѯA0S0HTms<;;`V~]"IbSκַ{`Nh1K'T(!Ӹ)S秀`<(ɤt|XbtC8:0r.p?4-a'&&7Ʊb@zz+ȅvҞk we;D,E sxi0Z }HO%¿DL;T/O0POSϿ5*A!a*v&1cj#ק@z(Xo!TUX,>-vfY5AH3q8 x }bo(OESs5& tqRe%`X'Q]_Q%+x^%N|H@SMGHQQQeBUwcg^K8u'N3R%j88]Ue#&OQu@) 2,d#yp儂[W8~d%r H8>Vx8؋xJHv;