GIF87aow,oHtHHHtHtHHHttHHHtHHttttHtttHtHHHttHHHttHttHtHHHtttHtߜH߿tt߿ߜ߿ߜߜߜ3.3. 1.2igfRqh( !x=(35ثkU-[%HA] .[ul%v;ܬAKUo6`H۱"_]j#\~:RbJcWY@N7i,CXe$'Bl V텵^0 :lSIVR@6](UUqa F^ 1M"A(Vec|*.(ُ-&G$;Mr@U`aI2PԑjY8P6Y[Ђ&|!0^6$uM,BB 2cGT1:M.Г4(KN217tׁJˈ@5qӃ&Kh5 U^#W RÓPlsǴd i"[>Фu i$ީL\g '>rYA2$~,Ps*S%)vM@ol).M)]99 -s!TpZ1B[rN`ֹ(AlJCNMTӗ2,R?"i4eIUM0$1s}TJSeTZcK[*4KQU̟ŠE$+^2eZ+' zɂ0\6 U U^2\\VXpss$KCԚW}htjpY Q#[Ҫ n KY`QUTbz,0Gj]UNhFX2K-w^8rs;Ѿ,Ѯ[D8^s$#eGL(NR0g8αwc!1hcމR닸H2dY"KT0#Sw;F1{UHq%$hO2Y_&eζGcրmZS^-pGPve ̈[ .n8[־ivqdh!)|*rzteJ8&lxψxƬd8Ϲw@Їs':h>49'+"O DkJ,q nYB铤1x= ~4gPM?3:?}vsWtqF+x?@բDKE|V~7շV2{^2vO,&MO&_C {6EZ.TqlzT]'\Wso a|[K; 3we8ވOѭHJg3l56aw};WqHWS^VRUzV:r+|war6XSs7s@@gl'#}G5okuaH_mv+c#R5$\o7h|WwSxxKHi&5r5[y_v286|,krekp'S{~S&!lQkkB~mw‰\QmHXvs.^H:2s~1H~R(FAYq̡mHQ1dh)wQqvuuwqXeke"bhUF}GE\rGThJqtXPu[_ j8d wFhJ qw#u=SvjHIyzyb)~{)js[iI-}ʉ{r5-vʭ)ȉ-y1mR3K(z:qv!(ךYNjf8kvZafa2pK#+k!ڐh3;XW_5r !_(S M:)Ȫ~"'qѓ0|8:1G ѥ01>qwunILQ:}{ܸZ<t^wX%9)y7kI'jDye=pPAz1ǝ{Jơ4I86IÏ[Odyw%\/myzb'/hɾjgțz KC2pkI|/\,ˆyq3 {~)v;lO&û澏خ(~?A4Ἰ(`邽۫VɮIVf.73*ȯv0&4YW >L›ɾl;V{澎5I9,}q6 i Pv*L*D韤7nʲF71q ̄oANr_@z5zlGl4LGv,hւbȎ[nldoL `8bRfmD,&m 4r=t]v->kz|m7)QnNW Aa'7ײq"oa!KB#J9q-@4mهY2D'Et-iY +0H Z4L F|}"ۼ+-Wʭtc٤OMecНMLA;VOUyںm+ڒ׈CP}k 6X:ZO}%a--a4$DQ؃}M#7-7UMJ&~(q,.0>4^6~0:;